U organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i suradnji s Hrvatskim planinarskim društvom Sniježnica, Muzejima i galerijama Konavala, Udrugom Ekološki osviještene Konavle i Društvom Naša djeca Gruda, u Konavlima na Grudi, ispred Doma kulture, 04. rujna 2021. godine obilježena je 25. Međunarodna noć šišmiša.

U okviru edukativno-zabavnog programa, djeca osnovnoškolskog uzrasta imala su prilike naučiti nešto više o biologiji i ekologiji šišmiša kroz kviz pitanja poput:

  • Koliko ima šišmiša?
  • Čime se hrane?
  • Zašto vise naglavačke?
  • Zašto lete noću?
  • Da li su slijepi?
  • Što možemo učiniti za šišmiše? i sl.

Osim toga, na radionici izrađivanja diorame špilje i lutki od šišmiša, u organizaciji Muzeja i galerija Konavala, djeca su upotrijebila su svoju kreativnost i stvorili mala autorska djela. Da bi Međunarodna noć šimiša prošla što autentičnije, pobrinuo se poseban gost grofica Drakulina koja je svojom pojavom izazvala veliko oduševljenje prisutnih.

Članovi Speleološkog odsjeka Hrvatskog planinarskog društva Sniježnica sudionicima su demonstrirati tehnike kretanja u speleološkim objektima koristeći posebnu opremu i užeta te približili vrste i načine slaganja čvorova, koji se najčešće koriste prilikom speleoloških istraživanja. Također, na zabavan i edukativan način, služeći se pomagalima i prirodnim čimbenicima, demonstrirana je orijentacija i kretanje u prirodi.

Područje Konavala jedno je od značajnijih za šišmiše Dubrovačko-neretvanske županije, gdje pronalaze odgovarajuća skloništa tijekom razmnožavanja, zimovanja u tunelima i špiljama ali i odmaranja za vrijeme migracija. Pet vrsta šišmiša važne su za zaštitu u ekološkoj mreži HR2000946 Sniježnica i Konavosko polje, a zabilježeno ih je još i više. Upravo zbog toga, Javna ustanova, zajedno sa suradnicima, organizirala obilježavanje Međunarodne noći šišmiša u području Općine Konavle.

Međunarodna noć šišmiša obilježava se svake godine od 1997. godine pod okriljem Sporazuma o zaštiti europskih populacija šišmiša (EUROBATS) kojem se Republika Hrvatska kao članica priključila 2000. godine. Noć šišmiša obilježava se s ciljem prenošenja znanja o ovim sisavcima, njihovom načinu života, navikama i potrebama te važnoj ulozi u ekosustavima, kao i o potrebi njihova očuvanja i zaštite. Od 46 vrsta koje su prisutne na području Europe, u Hrvatskoj su zabilježene 33 vrste šišmiša i sve su strogo zaštićene vrste sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. (80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

Šišmiši su vrlo važna skupina sisavaca koja s više od 1300 vrsta čini oko četvrtine ukupnog broja sisavaca na svijetu. Važan su dio svjetskog ekosustava s obzirom da su bitna karika u oprašivanju biljaka koje cvatu noću, kontrolirajući brojnost noću aktivnih kukaca te predstavljaju indikator zdravog i čistog okoliša.

Budući da su šišmiši važan dio svih ekosustava u svijetu i predstavljaju bitan indikator stanja okoliša i biološke raznolikosti, od velikog je značenja osvijestiti javnost o važnosti njihove zaštite i očuvanja.