JAVNOJ USTANOVI ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE MINISTARSTVO KULTURE ODOBRILO JE 10.000,00 KN ZA PROJEKT – „Monitoring legnja (Caprimulgus europaeus, Linnaeus, 1758) i ćuka (Otus scops, Linnaeus, 1758) u park-šumi Predolac – Šibenica u Metkoviću

U sklopu Javnog poziva za prijavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna raspoloživih u 2011. godini Ministarstvo kulture odobrilo je 10.000,00 kuna Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije za projekt – „Monitoring legnja (Caprimulgus europaeus, Linnaeus, 1758) i ćuka (Otus scops, Linnaeus, 1758) u park-šumi Predolac – Šibenica u Metkoviću.

Cilj projekta je monitoring dvije vrste ptica opisanih u crvenim knjigama RH, legnja (Caprimulgus europaeus, Linnaeus, 1758) i ćuka (Otus scops, Linnaeus, 1758) na području zakonom zaštićene park-šume Predolac – Šibenica u Metkoviću u vrijeme razmnožavanja (proljeće) i vrijeme selidbe (jesen) u svrhu dobivanja podataka o gniježđenju, selidbi i brojnosti ovih vrsta unutar park – šume.
Cilj je također edukacija lokalnog stanovništva i posjetitelja o zaštićenim prirodnim vrijednostima i vrstama. Spomenuti projekt monitoringa, koji je osmišljen te će se provoditi u suradnji s gosp. Barišom Ilićem, voditeljem Ornitološke postaje Metković Hrvatskog ornitološkog društva i suradnikom Zavoda za Ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, doprinos je obilježavanju 2011. godine kao Međunarodne godine šuma.