Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 08. lipnja 2020. godine uspostavila je edukativne staze na Baćinskim jezerima u sklopu kojih je postavljeno 19 edukativno-interpretacijskih ploča (1 orijentacijsko-informativna ploča, 11 interpretativnih ploča i 7 orijentacijskih ploča) uz već postojeće staze i puteve oko Baćinskih jezera. Interpretirane su četiri životinjske skupine (vretenca, vodozemci, gmazovi, ptice) kako bi se lokalnom stanovništvu i posjetiteljima približile prirodne vrijednosti i bioraznolikost područja Baćinskih jezera. Riječ je o prepoznatljivim i lako uočljivim, strogo zaštićenim te ciljnim vrstama očuvanja u područjima ekološke mreže Delta Neretve POP HR1000031 i Delta Neretve POVS HR5000031, a koji obuhvaćaju i područje Baćinskih jezera. Osim  informacija o spomenutim životinjskim skupinama važno mjesto zauzima interpretacija europske ekološke mreže Natura 2000. Kroz interpretaciju prirodnih vrijednosti  uspostavljene su staza vretenaca, staza vodozemaca, staza gmazova, staza ptica i staza europske ekološke mreže Natura 2000. Također, postavljene su orijentacijsko-putokazne ploče na sjecištima staza, kako bi se posjetitelji mogli lakše orijentirati u prostoru. Cilj uspostave edu-eko staza je razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti kroz promociju, edukaciju i interpretaciju zaštićenih dijelova prirode i područja europske ekološke mreže Natura 2000 u dolini Neretve.

Kroz aktivnost uređenja edu-eko staza na Baćinskim jezerima kreirao se novi edukativno-posjetiteljski sadržaj koji će pridonijeti očuvanju bioraznolikosti područja Baćinskih jezera te služiti kao primjer dobre prakse za učinkovito upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Također, stvoren je novi izletnički lokalitet na području doline Neretve, ali i cijele Dubrovačko-neretvanske županije, čime se povećala konkurentnost doline Neretve kao turističke destinacije sa jedinstvenom prirodom od lokalnog, regionalnog, nacionalnog, europskog i svjetskog značaja.

Poučno-tematske staze na Baćinskim jezerima uspostavljene su u sklopu projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve KK.06.1.2.02.0012, Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020., sufinanciranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ukupna vrijednost projekta iznosi 14.356.064,90 kn. Nositelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija, a partneri na projektu su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Regionalna razvojna agencija DUNEA, Grad Ploče i Grad Metković.