Dana 17. lipnja 2020. godine., u sklopu projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve, započelo je postavljanje kamera na brdu Babina Gomila i značajnom krajobrazu Predolac-Šibenica s ciljem uspostave protupožarnog videonadzora u dolini Neretve.

Zbog izrazito kompleksnog, zahtjevnog i nepristupačnog terena na brdu Babina Gomila, materijal i opremu prevozile su zračne snage Ministarstva obrane Republike Hrvatske, pripadnici 395. ekadrile transportnih helikoptera, uz pomoć i podršku Javne vatrogasne postrojbe Metković.

Na brdu Babina Gomila i Predolcu-Šibenici postavit će se kamere visoke rezolucije s pripadajućom opremom za nadzor i prevenciju požara tršćaka i šumskih požara u zaštićenim područjima i područjima europske ekološke mreže Natura 2000 u delti Neretve.

Kamere će se umrežiti u postojeći sustav protupožarnog videonadzora u cilju rane detekcije početnih (inicijalnih) požara tršćaka, ali i šumskih požara. Na taj način omogućit će se nadzor nepristupačnih terena koji će provoditi Javna vatrogasna postrojba Metković, Operativni vatrogasni centar Dubrovačko-neretvanske županije u Dubrovniku te djelatnici Službe za zaštitu od požara i Službe čuvara prirode Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Cilj uspostave sustava protupožarnog videonadzora u dolini Neretve je unaprijediti nadziranje i nadgledanje teritorija, a posebice nepristupačnih i nepreglednih terena te u skladu s time omogućiti pravovremenu reakciju nadležnih vatrogasnih postrojbi u gašenju inicijalnih požara kao i obradu požarišta u cilju pronalaska počinitelja.

Svake godine u dolini Neretve javljaju se namjerno izazvani i nekontrolirani požari tršćaka u kojima izgaraju velike površine tršćaka. Požari tršćaka pustoše pred sobom velike površine zaštićenih područja (posebni ornitološki rezervati Pod Gredom, Prud i Orepak te značajni krajobraz Modro oko i jezero u naselje Desne), područje europske ekološke mreže Natura 2000 Delta Neretve i Ramsar područje Delta Neretve s pripadajućom bioraznolikošću.

Požari tršćaka se javljaju svake godine, u sušnim razdobljima za vjetrovita vremena tijekom cijele godine, kada padne razina vode u močvarnim staništima. Vrlo brzo se šire te za sobom ostavljaju velike opožarene površine. Požari tršćaka na taj način degradiraju močvarni ekosustav, te značajno narušavaju kvalitetu života lokalnog stanovništva. Brzim širenjem usred jačih naleta vjetra vrlo često izgore obrađene poljoprivredne površine (nasadi poljoprivrednih kultura, vinogradi, maslinici) te gospodarski objekti (plastenici, kućice za alat i slično). Požari tršćaka često se prošire i na okolna šumska područja, kada se u obližnim naseljima dovodi u pitanje sigurnost ljudi i materijalne imovine.

Nekontrolirani požari tršćaka osim što doprinose smanjenju ukupne bioraznolikosti staništa i vrsta za sobom ostavljaju degradirane močvarne i vodene krajobraze neprivlačne za posjetitelje i turiste.

Projekt Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., a sufinanciran je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ukupna vrijednost projekta iznosi 14.356.064,90 kn.