U okviru projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve (KK.06.1.2.02.0012) sufinanciranog kroz Operativni program konkurentnost i kohezija Promicanje održivog razvoja prirodne baštine (referentni broj: KK.06.1.2.02), predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije s izvođačem radova, 13. veljače 2020. godine, su obišli lokacije i uredske prostorije u cilju uspostave protupožarnog sustava za videonadzor.

Na dvije lokacije, točnije na brdu Babina Gomila iznad naselja Desne i u području značajnog krajobraza Predolac-Šibenica, postavit će se kamere s pripadajućom opremom za nadzor i prevenciju od nastanka požara tršćaka i šumskih požara u području ekološke mreže Natura 2000 Delta Neretve, a sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine broj 80/19) i zaštićenim područjima sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/19,15/18, 14/19 i 12719). Područje delte Neretve jedno je od pet područja u Republici Hrvatskoj uvršteno na Ramsarski popis te predstavlja močvarno područje od međunarodne važnosti. Kamere će se umrežiti u sustav za nadzor požara, a pomoću kojeg će područje nadzirati Javna vatrogasna postrojba Metković, dok će se uvid u stanje omogućiti i Službi zaštite od požara te Službi čuvara prirode Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije kao i Vatrogasnom operativnom centru u Dubrovniku.

Terenskim obilaskom, napravljen je uvid u stanje na lokacijama na kojima će se videonadzor postavljati, nakon čega su predstavnici Javne ustanove održali sastanak s izvođačem radova, zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Metković te županijskim vatrogasnim zapovjednikom. Imajući na umu da požari tršćaka i šumski požari predstavljaju stalnu prijetnju zaštićenim prirodnim vrijednostima i području ekološke mreže Natura 2000 u delti rijeke Neretve kao i infrastrukturi, gospodarstvu i ljudskim životima, potrebno je zajednički djelovati, a posebice usko surađivati s vatrogasnim službama i policijom, kako bi se povećala razina zaštite od šumskih požara i požara tršćaka. Kroz sustav videonadzora, kao mjeru prevencije požara tršćaka i šumskih požara, objedinit će se napredna zaštita zaštićenih prirodnih vrijednosti i područja ekološke mreže Natura 2000 u području delte Neretve od požara tršćaka i šumskih požara.

Sustav videonadzora usredotočen je na prevenciju i ublažavanje šteta od prirodnih rizika i katastrofa od požara tršćaka i šumskih požara kroz poboljšanje, promicanje i jačanje institucionalnih kapaciteta u provedbi politika i aktivnosti radi smanjenja uzroka i potencijalnog početka prirodnih nepogoda. Poboljšat će se spremnost na reagiranje i intervenciju te smanjenje šteta uzrokovanih požarima u području ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima delte Neretve (posebni ornitološki rezervat Orepak, posebni ornitološki rezervat Prud, posebni ornitološki rezervat Pod Gredom, značajni krajobraz Predolac-Šibenica, posebni ornitološko-ihtiološki rezervat Delta Neretve – jugoistočni dio, značajni krajobraz Modro oko i jezero Desne).

Jedan od najvećih pritisaka na zaštićena područja delte Neretve su česti požari tršćaka, a kada oni prijeđu na okolne šume nastaju i šumski požari. U sklopu  projekta cilj je razviti sustav protupožarnog nadzora za očuvanje, zaštitu, unaprjeđenje i korištenje prirodnih vrijednosti u domeni održive zaštite od požara i prevencije od požara te zaštitu zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 u delti Neretve.

Projekt Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve geografski obuhvaća područje delte Neretve. Delta Neretve jedina je hrvatska delta, sadrži najveće i najvrijednije ostatke sredozemnih močvara te spada među malobrojna takva područja preostala u Europi. Ukupna vrijednost projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve (KK.06.1.2.02.0012) iznosi 14.048.072,02 kuna, a 75% je sufinancirano kroz Operativni program konkurentnost i kohezija Promicanje održivog razvoja prirodne baštine (referentni broj: KK.06.1.2.02) u iznosu od 10.536.054,01 kuna.