DOKUMENTACIJA O NABAVI

ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE

USLUGA ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA POSTOJEĆIH PROTUPOŽARNIH KOMUNIKACIJA ZA POTREBE PROLAZA I KRETANJA

Poziv za dostavu ponuda

DON

Troškovnik

Zapisnik

Odluka o odabiru