Usluga usmrćivanja i neškodljivog uklanjanja jedinki malog indijskog mungosa u sklopu projekta Mali indijski mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru