Usluga prikupljanja podataka i uspostava prekogranične platforme Italija-Hrvatska za praćenje podataka

ekosustava u močvarnim područjima u sklopu projekta CREW

Grupa 1:  Usluga prikupljanja podataka o stanišnim tipovima tijekom terenskog istraživanja i izrade izvješća za stanišne tipove ekološke mreže HR5000031 Delta Neretve

Grupa 2: Usluga analize teških metala i nutritivnih vrijednosti u mesu kliješta plavog raka (Callinectes sapidus) iz lagune Parila u području posebnog ihtiološko-ornitološkog rezervata Ušće Neretve,

Grupa 3: Edukacija djelatnika Naručitelja za uspostavljenu prekograničnu platformu Italija-Hrvatska za praćenje podataka ekosustava u močvarnim područjima

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik Grupa 1.

Troškovnik Grupa 2.

Troškovnik Grupa 3.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru_Grupa 1.

Odluka o odabiru Grupa 2.

Odluka o odabiru Grupa 3.