Usluga izrade promotivnih materijala od ekološki prihvatljivog materijala u sklopu projekta „Plastic free zone”- Zaštićena područja Dubrovačko-neretvanske županije bez plastike za zdravije i zelenije sutra

 Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru