Usluga izrade arhitektonskog stanja zgrade  i geotehnički istražni radovi

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru