Nedavno su u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije zaprimljene dojave mještana otoka Korčule o grafitima na stijenama, u posebnom rezervatu – šumske vegetacije „Kočje“.

Kategorija posebni rezervat predstavlja jednu od najstrožih kategorija zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj te ja za bilo kakav zahvat potrebno ishoditi odgovarajuće dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Nakon zaprimljenog Rješenja Ministarstva, djelatnik Javne ustanove uz nadzor inspektorice zaštite prirode i potporu Grada Korčule, spomenute je grafite uklonio.

Navedeno područje predstavlja neprocjenjivu prirodnu vrijednost otoka Korčule i mjesta Žrnovo, slijedom čega je 1962. godine zaštićeno u kategoriji posebnog rezervata – šumske vegetacije. Riječ je o staroj šumi hrasta crnike – česvine (Quercus ilex), zimzelenoj vrsti hrasta koja iako široko rasprostranjena na našem priobalju, danas najčešće formira degradacijske šumske stadije koje nazivamo makije i garizi.