Uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak (Callinectes sapidus)

Trajanje projekta: 2022 – 2023

OPIS PROJEKTA:

Projekt uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak (Callinectes sapidus) u području posebnog ornitološko-ihtiološkog rezervata Ušće Neretve te područja ekološke mreže Natura 2000 – Solane Ston i Stonski kanal.

Plavi rak je dekapodni rak autohton za zapadne obale Atlantskog oceana, a unesen je u Europu i Aziju. U hrvatskom dijelu Jadranskog mora prvi put je zabilježen 2004. godine kod poluotoka Pelješca gdje je najvjerojatnije došao balastnim vodama. Budući da je iznimno agresivna vrsta i nema prirodnog predatora u ovom području, brzo se raširio te je na području Ušća Neretve, Stonskog kanala i Solane Ston zabilježen u iznimno velikim količinama. Plavi rak je ujedno i prava delicija u kulinarstvu sjevernoameričkih i europskih zemalja, ali i u Japanu, te je potrebno usmjeriti napor ribara, ali i lokalnog stanovništa prema ulovu plavog raka, te restorane i tržnice ka prodaji te delicije sa ciljem popularizacije smanjenja gustoće populacije plavog raka i šteta koje plavi rak uzrokuje na zavičajnim vrstama i staništima, kao i na gospodarski značajne vrste.

Projektne aktivnosti uključuju izradu vrša specijaliziranih za lov plavog raka, kontinuirano uklanjanje istog iz prirode na pilot područjima, provedbu edukativno-stručnih radionica te gastronomsku popularizaciju kroz organizaciju Festivala plavog raka – od mora do stola.

CILJEVI PROJEKTA:

Cilj projekta je, uz stvaranje pravnog okvira za lov i distribuciju ove vrste, ciljani izlov selektivnim vršama i kontinuirano uklanjanje plavih rakova na pilot područjima, uz popularizaciju i poticanje izlova na širem području od strane lokalnog stanovništva, što izravno doprinosi očuvanju zavičajne bioraznolikosti, uključujući riblji fond.

NOSITELJ PROJEKTA:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije           

SURADNICI:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – Uprava za zaštitu prirode

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva

VRIJEDNOST:

Ukupna vrijednost: 99.542,11 EUR

Financiranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 79.633,37 EUR