Hrvatske vode, Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Regionalna razvojna agencija DUNEA i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su u edukativnim radionicama 02. lipnja 2023. godine u Osnovnoj školi Opuzen i Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi u Opuzenu u sklopu projekta SeCure.

Osim edukativnih predavanja na temu klimatskih promjena i zaslanjenja u dolini Neretve, učenicima je predstavljena poučna slikovnica u izdanju Hrvatskih voda pod nazivom: Hrvoje i prijatelji poručuju: Klimatske promjene i čovjeka uključuju! Suradnik u izradi slikovnice bila je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Slikovnica je izrađena u sklopu projekta SeCure, a kao što joj i naslov govori glavna tema slikovnice su klimatske promjene u delti Neretve. Cilj ovakvih edukacija i tiskanja edukativnih materijala su poticanje na društveno odgovorno ponašanje u području očuvanja voda te ukazivanje na važnost negativnih posljedica klimatskih promjena.

Nakon edukacije učenici Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu posjetili su mjerne postaje u dolini Neretve (područje Jasenske i ušća rijeke Neretve)  gdje su se upoznali s upravljanjem sustava zaštite od štetnog djelovanja voda, sustavom odvodnje i navodnjavanja te infrastrukturom monitoringa stanja površinskih i podzemnih voda koja je instalirana u sklopu aktivnosti projekta SeCure.

Projekt SeCure kapitalizira rezultate tri projekta (MoST, Asteris i Change We Care) sufinancirana kroz program Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020., te će se na temelju istih provesti duža razdoblja testiranja, praćenje učinkovitosti smanjenja koncentracije soli, razviti mjere povećanja produktivnosti poljoprivrednog zemljišta, poboljšanja stanja ekosustava i zaštite slatkovodnih resursa.

Kroz projekt će se razviti komunikacija na visokoj razini kako bi se osvijestila šira javnost, stručnjaci, donositelji odluka i druge ciljne skupine u programskom području o upravljanju, protumjerama i strategijama prilagodbe kako bi se proces zaslanjenja obalnog okoliša držao pod kontrolom s obzirom na očekivane klimatske promjene.

Javna ustanova jedna je od 7 partnera u projektu, koji u području Dubrovačko-neretvanske županije obuhvaća pilot područje doline rijeke Neretve. U sklopu projekta Javna ustanova će provesti istraživanje utjecaja zaslanjenja na bioraznolikost delte Neretve.

Glavni partner projekta je Sveučilište u Padovi, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su: Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA,  Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, te Hrvatske vode,  Nacionalni savjet za istraživanje – CNR i Regija Veneto.

Ukupna vrijednost projekta je 600.000,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 80.000,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska i traje do 30. lipnja 2023. godine.