Uz stručno vodstvo djelatnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije dana 12. rujna 2022. godine za učenike iz osnovne škole Blato na Korčuli održan je terenski obilazak dvaju zaštićenih spomenika parkovne arhitekture – platana u Trstenom.

Učenici su imali priliku upoznati se s poviješću platana u Trstenom, njihovim morfološkim karakteristikama te radovima koji se provode u sklopu održavanja i očuvanja ovih dvaju vrijednih spomenika parkovne arhitekture.

Platane u Trstenom zaštićene su u kategoriji spomenika parkovne arhitekture kao pojedinačna stabla od 1951. godine sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19). Predstavljaju posljednje ostatke dendroflore parka oko starog ljetnikovca dubrovačke vlastelinske obitelji Gučetić iz 16. stoljeća.

Jedina su preživjela od prvotno pet posađenih mladica i ubrajaju se među najveće platane u Europi. Starost im se procjenjuje na oko 500 godina i živi su svjedoci daleke prošlosti Trstenoga. Danas su ta dva monumentalna stabla azijske platane znanstvena i kulturna poveznica te prepoznatljiv simbol Trstenog, ali i nacionalnog prirodnog nasljeđa