Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u sklopu projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve 10. listopada 2020. godine organizirala je školu u prirodi pod nazivom Invazivne vrste za djecu osnovnoškolske dobi u značajnom krajobrazu Predolac-Šibenica.

Cilj ove edukacije je popularizacija prirodoslovlja te podizanje razine svijesti učenika o zaštiti prirode.

U okviru škole u prirodi djeca su se kroz niz edukativnih aktivnosti upoznala s nekoliko invazivnih vrsta na području delte Neretve, naučila zašto su invazivne, kako su dospjele na ovo područje i na koji način štete prirodi i okolišu.

Jedna od aktivnosti bilo je i osmišljavanje što više mogućih rješenja o tome kako spriječiti daljnje širenje ili suzbiti djelovanje odabranih invazivnih vrsta, koja su djeca predstavila  pred ostalim sudionicima vježbajući tako prezentacijske vještine.

Invazivne strane vrste su vrste koje prirodno ne žive na nekom području, već su došle namjernim ili slučajnim putem te negativno utječu na bioraznolikost, zdravlje ljudi ili čine ekonomsku štetu. One svojim rastom uništavaju neko stanište, zauzimaju prostor zavičajnim vrstama, izlučuju tvari koje negativno utječu na rast i razvoj drugih biljaka odnosno onemogućavaju normalan život domaćim vrstama agresivno ih potiskujući. Primjeri takvih vrsta su vodene biljke (rod Egeria i Myriophyllum), kopnene biljke ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) i pajasen (Ailanthus altissima), tigrasti komarac (Aedes ablopictus), gambuzija (Gambusia holbrooki), plavi rak (Callinectes sapidus), crvenouha kornjača (Trachemys scripta elegans), mungos (Herpestes javanicus).

Nakon završetka radionica, predstavnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) – ispostava Metković, djeci su demonstrirali jednostavne tehnike snalaženja u prirodi kao i korištenje topografske karte i kompasa za kretanje i snalaženje u prirodi. Naučene vještine djeca su izvježbala kroz potragu za skrivenim predmetom. Javna ustanova kroz ovakve aktivnosti ulaže velike napore u osvješćivanje javnosti o negativnim utjecajima invazivnih vrsta na biološku raznolikost Dubrovačko-neretvanske županije.