Postavljanje kolektora za plemenitu perisku

Kao jedna od aktivnosti projekta Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora u pronalasku živih jedinki plemenite periske, djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije su, na prethodno utvrđenim mikrolokacijama Uvala Pještata, Uvala Blace i uvala Suđurađ, tokom svibnja i lipnja 2024. godine postavili kolektore za prihvat mlađi plemenite periske. Prethodno utvrđene lokacije odabrane su kao pogodna mjesta za prihvat ličinki plemenite periske te je ukupno postavljeno 9 priveza s 36 kolektora pri dubinama 2, 4, 6 i 8 metara.

Plemenita periska ima važnu ulogu u ekosustavu kao filtrator mora. Zbog bolesti koja ju je zahvatila još u 2016. godini u Španjolskoj, a od 2019. godine se proširila Jadranom, uzrokovanom parazitom iz skupine truskovaca (Sporozoa) koji parazitira u tkivu periske Haplosporidium pinnae i bakterijom Mycobaterium spp, plemenita periska je dovedena do ruba izumiranja. Kako se broj živih jedinki u moru drastično smanjuje, ključno je za opstanak vrste pronaći žive jedinke koje su stvorile prirodni imunitet.

Ukoliko se žive jedinke plemenite periske opaze, poziva se stanovništvo na dojavu lokacija kao i na dostavu fotografija i informacija o prisutnosti živih jedinki s ciljem zaštite i praćenja stanja populacije. S obzirom da uspravna ljuštura plemenite periske u sedimentu ne podrazumijeva nužno i živu jedinku, pretpostavku da je uočena periska uistinu živa možete potvrditi tako što ćete iznad nje nježno proći rukom. Osjećajući vibracije, živa periska će se zatvoriti.

Lokacije plemenitih periski mogu se prijaviti izravno Javnoj ustanovi putem e-maila na adresu info@zastita-prirode-dnz.hr, ili Ministarstvu zaštite okoliša i energetike na adresu vrste@mzoe.hr.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije partner je u provedbi projekta Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora. Projekt je dio nacionalnog programa očuvanja plemenite periske u Jadranskom moru koje je stanište ovog mediteranskog endema i najvećeg Jadranskog školjkaša.

Projekt Očuvanje plemenite periske u Jadranu traje, od 2020. do 2025. godine te je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a njegovu provedbu koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.