Djelatnice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, dana 23. svibnja 2024. godine održale su edukativnu radionicu za učenike Osnovne škole Smokovljani. Edukativnom radionicom obilježen je Dan slatkih voda Mediterana i Svjetski dan kornjača. Radionica je održana u sklopu projekta Riječna kornjača – očuvanje krovne vrste sredozemnih vlažnih staništa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji – LIFE for Mauremys.

Učenici su imali priliku saznati sve o riječnoj kornjači (Mauremys rivulata), kao i o drugim vrstama kopnenih, slatkovodnih i morskih kornjača. Kroz interaktivna predavanja, djeca su naučila kako prepoznati različite vrste kornjača, razumjeti njihovu ulogu u ekosustavu i što mogu učiniti kako bi pomogli u njihovom očuvanju.

Radionica je bila ispunjena edukativnim igrama. Učenici su se natjecali u slaganju slagalica i memori kartica s motivima staništa riječne kornjače (Mauremys rivulata) i pripadajućih vrsta, što im je pomoglo da na zabavan način usvoje nova znanja. Također, sudjelovali su u izradi modela riječne kornjače, što je dodatno potaknulo njihovu kreativnost i razumijevanje biologije riječne kornjače.

Edukativna radionica za učenike Osnovne škole Smokovljani uspješno je obilježila Dan slatkih voda Mediterana i Svjetski dan kornjača, pružajući djeci vrijedna znanja i vještine. Kroz aktivnosti projekta LIFE for Mauremys nastavljaju se daljnje edukacije na temu očuvanja riječne kornjače i njezinih staništa.

Cilj projekta LIFE for Mauremys je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače u Republici Hrvatskoj uspostavom održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istima.

Vodeći partner projekta je Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Udruga Hyla, Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba i Hrvatske vode.

Projekt je sufinanciran kroz Program LIFE, program Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite prirode i okoliša, a predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je od 01. listopada 2022. do 30. rujna 2026. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.131.407,11 EUR, od čega je 60% sufinancirano sredstvima Europske unije (1.278.844,26 EUR), dok sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosi 267.731,00 EUR. Za provedbu aktivnosti ove Javne ustanove predviđeno je 582.258,97 EUR.