U organizaciji Turističke zajednice Općine Dubrovačko primorje i suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, 16. lipnja 2018. godine održala se deseta po redu akcija čišćenja podmorja Dubrovačkog primorja – Eko Dubrovačko primorje 2018 u uvali Slano, području ekološke mreže (Natura 2000) od važnosti za vrste i staništa (POVS), gdje su ciljevi očuvanja morska staništa – livade morske cvijetnice (Posidonion oceanicae) te velike plitke uvale i zaljevi.

Na samom početku akcije predstavnici Javne ustanove održali su kratku edukaciju s temom o morskoj travi – vogi (Posidonia oceanica) na Trgu Hrvatskih velikana, s naglaskom na važnosti očuvanja morskih staništa, a time i komercijalno važnih vrsta te Protokolu za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja.

U akciji čišćenja podmorja sudjelovali su: HRK Neum, KPA Vukovar , SEUH Mostar, RK Pelješka jedra i REK Hvidra Split. Svim sudionicma akcije podijeljene su brošure o važnosti očuvanja morskih staništa i vrsta u Jadranskom moru.