Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Javnom ustanovom Nacionalni park Brijuni organizirala je godišnji sastanak Hrvatske mreže morskih zaštićenih područja 4. listopada 2022. u Zavičajnoj kući Dubrovačkog primorja u Slanom.

Osim ove dvije Javne ustanove sastanku su prisustvovali predstavnici Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije, Javne ustanove Nacionalni park Mljet, Javne ustanove Natura Histrica, Javne ustanove Natura Jadera, Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje, Javne ustanove Park prirode Telašćica, Javne ustanove Park prirode Velebit, Javne ustanove More i krš, Javne ustanove Kamenjak i Javne ustanove Rezervat Lokrum, te Udruga Sunce.

Teme sastanka su bile sporazum o suradnji s MedPAN-om i članstvo u organizaciji, najava online izobrazbi Europarca te MedPAN godišnja radionica u Crnoj Gori, promišljanja o novim zajedničkim projektima, promjene oko upravljanja pomorskim dobrom. Također, tema su bili i ugovor o skrbi u nadi za inkluzivnije upravljanje zaštićenim područjima, kao i savjeti parka prirode Telašćica koji je ujedno i prvi hrvatski dobitnik MedFund-ovih sredstava.

Hrvatska mreža morskih zaštićenih područja – HRMZP (Croatian Marine Protected Areas Network-CroMPA) nastala je kao poveznica ustanova koje upravljaju morskim zaštićenim i Natura 2000 područjima u Hrvatskoj. Kroz ovu inicijativu prvenstveno se žele bolje povezati djelatnici u sektoru zaštite prirode koji djeluju u sklopu ustanova različitih osnivača, odnosno države, županija te gradova i općina. Velik dio izazova u zaštiti bioraznolikosti uvjetovan je ljudskim djelovanjem, no i ovaj primjer poboljšanja suradnje među stručnjacima u sektoru budi nadu da je na ljudima i rješenje. Iako je svako područje različito, izazovi upravljanja su vrlo slični te će se putem ove ljudske mreže razmjenjivati praktična znanja i iskustva te lakše dogovarati projektna partnerstva. Potpisnice sporazuma su, odnosno 15 ustanova.

Uz Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, članice ove mreže su sve hrvatske javne ustanove koje upravljaju dijelovima morskog ekosustava (Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, Javna ustanova Kamenjak, JU NP Kornati, JU NP Mljet, JU Natura Histrica, JU Natura Jadera, JU Park prirode Lastovsko otočje, JU PP Telašćica, JU PP Velebit, JU Priroda, JU Rezervat Lokrum, JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ te Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije).

Svrha mreže je povećanje učinkovitosti upravljanja, tematska umrežavanja, jačanje kapaciteta, prikupljanje i razmjene podataka, zajednički nastupi u rješavanju upravljačkih izazova, utjecanje na implementaciju i buduće razvijanje strateškog zakonodavnog okvira te politika zaštite prirode na nacionalnoj i međunarodnoj razini te zajedničko planiranje, priprema i provedba projekata.