Svečanim događanjem otvaranja Pelješkog mosta, 26. srpnja 2022. godine, najvećeg hrvatskog infrastrukturnog projekta, financiranog iz kohezijskih EU-ovih fondova, konačno je spojen hrvatski sjever i jug, a san stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije postao je stvarnost. Povezivanje hrvatskog teritorija, preko posebnog rezervata Malostonski zaljev i ekološke mreže Natura 2000 Malostonski zaljev, zaštićeno područje kao i poluotok Pelješac dobilo je dodatno značenje u smislu bolje prometne povezanosti Republike Hrvatske kao i dodatne promocije ovog dijela Dubrovačko-neretvanske županije.

Pelješki most ima četiri trake, dug je 2,4 km, a visok 55 m, što omogućuje neometan prolaz brodova ispod njega. EU financira i infrastrukturu povezanu s mostom, kao što su pristupne ceste, tuneli, mostovi i vijadukti. To uključuje izgradnju stonske obilaznice duge 8 km i rekonstrukciju postojeće ceste D414. Most i dijelovi pristupnih cesta u funkciji su od danas, a očekuje se da će zadnja faza projekta i stonska obilaznica biti dovršeni do kraja 2023.

Sastavni dio dnevnog događanja bilo je i promoviranje  prirodne kao i turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije, koja uključuje pripadajuću biološku, geološku i krajobraznu raznolikost. Putem informativnog pulta Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, kroz promotivni materijal Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Nacionalnog parka Mljet i Parka prirode Lastovsko otočje, posjetiteljima su predstavljene zaštićene prirodne vrijednosti Dubrovačko-neretvanske županije kao i europska ekološka mreža Natura 2000. Promotivni materijali samo su dio velikog opusa djelatnosti Javne ustanove budući ista upravlja s 35 zaštićenih dijelova prirode, 71 područjem ekolološke mreže Natura 2000 kao i s preko dosad 600 otkrivenih speleoloških objekata. Prethodno navedena područja raspoređena su na teritoriju cijele Županije, odnosno uključuju njezin kopneni i morski dio od Prevlake do Neretve skupa s Elafitima, poluotokom Pelješcem i Korčulom, odnosno zauzimaju 57 % kopnene i 19,5 % vodene površine.

Malostonski zaljev je iznimno važno područje, osim što je zaštićeno područje u kategoriji posebnog rezervata u moru, područje je europske ekološke mreže Natura 2000. Također, Malostonski zaljev je stanište za 16 strogo zaštićenih morskih vrsta, te je osim važnosti u zaštiti prirode, značajan u gospodarskom smislu za uzgoj školjkaša – europske plosnate kamenice i dagnje.