Povodom obilježavanja Svjetskog dana oceana (8. lipnja), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Ronilačkim centrom Molunat, održala je akciju čišćenja podmorja u Moluntu, području ekološke mreže Akvatorij uz konavoske stijene, s jednim od ciljnih staništa – livade morske cvjetnice (Posidonion oceanicae).

Livade morske cvjetnice iznimno su značajne za život brojnih morskih organizama, prije svega kao njihovo rastilište, ali i u ublažavanju utjecaja klimatskih promjena.

U akciji čišćenja sudjelovali su učenici Osnovne škole Cavtat – Područne škole Čilipi, Osnovne škole Gruda te stanovnici Molunta.

Zajedničkim trudom svih sudionika prikupljena je znatna količina otpada iz podmorja i obale, nanesena tijekom jesenjih i zimskih mjeseci, odnosno razdoblja s jakim južnim vjetrom.

Djeca i lokalno stanovništvo sudjelovali su u prikupljanju komunalnog otpada na obali, dok su ronioci prikupljali otpad u podmorju, prilikom čega su izvukli iz podmorja znatne količine otpada, u najvećim mjeri plastične ambalaže, dijelova metalnih elemenata, ali i automobilskih guma.

Za vrijeme akcije čišćenja podmorja djelatnici Javne ustanove održali su edukativno predavanje za sudionike o Protokolu za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja (morski sisavci, morske kornjače i hrskavične ribe), ukratko im pojasnivši koje su njihove obveze ukoliko pronađu uginulu, bolesnu ili ozlijeđenu strogo zaštićenu morsku životinju.

Ovom prilikom Javna ustanova zahvaljuje svima koji su prisustvovali akciji čišćenja i svojim sudjelovanjem doprinijeli podizanju svijesti o zaštiti prirode i čišćem podmorju u svrhu očuvanja morskih ekosustava kao i njihove biološke raznolikosti.