Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u sklopu projekta Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora održala je za sve razrede Osnovnoe škole Slano edukativne radionice 23. i 25. studenog 2021. godine.

Edukativne radionice održale su se u sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata EU projekata čime se Hrvatska i ove godine uključila u širu kampanju koju provodi Europska komisija pod nazivom Europe in My Region, s ciljem poticanja građana da nauče više o projektima koje Europska unija financira diljem Europe.

Na  radionicama se učenicima na zabavan i ujedno edukativan način prezentirala problematika ugroženosti plemenite periske te napori koji se ulažu u spašavanje ove endemske vrste školjkaša od izumiranja. Također su predstavljene aktivnosti koje Javna ustanova provodi kroz projekt uključujući postavljanje, monitoring i vađenje kolektora za prihvat mlađi plemenite periske. Kroz praktični dio radionice učenici  su primijenili usvojeno znanje o važnosti očuvanja plemenite periske.

Plemenita periska endem je Sredozemnog mora te ujedno najveći školjkaš Sredozemnog mora koji može narasti do 120 cm. Uglavnom nastanjuje sedimentna dna s livadama morskih cvjetnica. Zbog ugroženosti vrste i njenih staništa, plemenita periska strogo je zaštićena vrsta u Hrvatskoj sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

Pojavom smrtonosne zaraze koja je zahvatila populaciju plemenite periske u Sredozemnom moru pa tako i u Jadranskom, sve je manji broj živih jedinki te je za opstanak vrste ključno pronaći potencijalno otporne jedinke koje bi uspješnom reprodukcijom spasile ovu vrstu od izumiranja.

Ukoliko se opaze žive jedinke plemenite periske poziva se stanovništvo na dojavu lokacija kao i na dostavu fotografija i informacija o prisutnosti živih jedinki s ciljem zaštite i praćenja stanja populacije.

Pretpostavku da je uočena periska ustinu živa možete potvrditi tako što ćete iznad nje nježno proći rukom. Živa periska će se osjećajući vibracije zatvoriti.

Lokacije plemenitih periski mogu se prijaviti izravno Javnoj ustanovi putem e-maila na adresu info@zastita-prirode-dnz.hr, ili Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na adresu vrste@mzoe.hr.

Aktivnosti  očuvanja plemenite periske u Republici Hrvatskoj koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a provode ih javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode, županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima te znanstveno-stručna zajednica.

Sufinanciranje aktivnosti za razdoblje od 2020. do 2022. godine osigurano je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.