Predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na 4. Koordinaciji Županijskih operativnih centara za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Orebiću, održanoj u organizaciji Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora ATRAC, a u suradnji s Upravnim odjelom za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije kao domaćinom, 27. i 28. travnja 2022. godine.

U radu Koordinacije sudjelovali su predstavnici ŽOC-eva svih jadranskih županija od Istre do Dubrovnika te predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji su izložili okvirni sadržaj Nacionalnog Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora.

Cilj ove Koordinacije je razmjena iskustava ŽOC-eva te ujednačavanje standarda pripravnosti i reagiranja kod iznenadnih onečišćenja, predstavljanje aktivnosti tijekom 2020. i 2021. godine. U sklopu koordinacije održano je predavanje Javne ustanove gdje su se svi sudionici upoznali s osjetljivim morskim zaštićenim područjima Dubrovačko-neretvanske županije, kao I ciljevima njihove zaštite.