Nakon odobrenja projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve početkom srpnja 2018. godine i prvog radnog sastanka partnera i suradnika projekta tijekom rujna 2018. godine, u Opuzenu je organiziran sastanak o vizualnom identitetu projekta, kao osnovi za brendiranje destinacije.

Nakon uvodne prezentacije na temu vizuala prilikom implementacije projekata od strane Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA, partneri i suradnici na projektu, među kojima je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, raspravljali su o načinu na koji isti treba izgledati. Naime, između dvije opcije vizuala: slijediti vizualno rješenje Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije s ciljem promocije cjelokupne destinacije i njezinih ponuda pod jednim zajedničkim znakom, odnosno njegovim varijacijama, kako bi se osigurala prepoznatljivost regije ili: Osmisliti potpuno inovativno rješenje s „Wow efektom” koje demonstrira novo i temeljito promišljanje problema kroz vizualnost te omogućuje višestruke razine doživljaja vizualnog identiteta kao smislenog i kreativnog te osigurava prepoznatljivost ove specifične destinacije?, odlučeno je kako će navedeni projekt slijediti opciju “Wow efekta”:

Daljnji koraci u realizaciji navedenog vizuala podrazumijevaju pokretanje postupka javne nabave, nakon čega će se odabrati najpovoljniji ponuditelj usluga prema zadanim specifikacijama propisanog natječaja.

Projekt s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini, vrijedan je 14.048.072,02 kune, a od toga EU sufinancira 10.536.054,01 kune.