Terenske  vještine  za  upravljanje  zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže naziv je tematskog  treninga koji se  održao u prostorijama Javne ustanove Nacionalni park Paklenica u terminu od 25. do 27. listopada 2021. za korisnike projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom  mrežom  Natura  2000 čiji je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Trening je dio programa edukacije djelatnika u zaštiti prirode i provodi se u sklopu elementa 2  OPKK  projekta, a  izvodila ga je  zajednica  ponuditelja DvokutECRO i ZaVita na kojem su prisustvovali i djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, kao korisnici projekta.

Tematski trening je prvenstveno namijenjen djelatnicima javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, koji učestalo rade na terenu, u  prirodi  na poslovima  nadzora,  praćenja  stanja  prirode,  vođenja posjetitelja, organiziranja sportskih aktivnosti i sl.

Nakon uvodnih pozdrava od strane domaćina, Nacionalnog parka Paklenica te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, predstavnici javnih ustanova kao i ljubitelja prirode upoznali su se s osnovama spelologije, planinarstva, alpinizma kao i orijentacijom u prostoru te ostalim sportovima koji se mogu događati u zaštićenom području i području ekološke mreže. Također, predavanja su obihvatila i propise od interesa za organizirano kretanje po terenu kao i vođenje skupina u prirodi, nakon čega je izveden i praktični dio, odnosno vježba snalaženja u prostoru, vođenja grupe u prirodi kao i aktivnost višednevnih izleta i noćenja u prirodi. Zadnji dan predavanja obuhvatio je opasnosti (subjektivne i objektivne), postupanje u slučaju nesreće, pružanje prve pomoći u planinama i neurbanim područjima te vrste transporta unesrećene osobe.

Implementacija ovog projekta od ključne je važnosti za ispunjavanje obaveza Republike Hrvatske kao članice EU u području zaštite prirode. Korisnik projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a suradnici su sve županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Republici Hrvatskoj.

Osnovni cilj projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj, kroz participatorni razvoj planova upravljanja područjima ekološke mreže, razvoj  i institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja. U projektnim aktivnostima kao suradnici sudjeluju sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Projekt predviđa izradu pet Planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 za kopneni i morski dio otoka Korčule, poluotoka Pelješca, kopneni i morski dio Općine Konavle te kopneni i morski dio Malostonskog zaljeva te za područje ekološke mreže Natura 2000 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac.

Svrha Planova upravljanja je usmjeriti upravljanje zaštićenim područjima s ciljem dugoročnog očuvanja prirodnih vrijednosti istih.

Projekt, sufinanciran iz Europskih strukturnih investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., vrijedan je 186.497.150,36 kuna, od čega Europska unija sufinancira iznos od 158.503.452,80 kuna.

Planirano trajanje projekta je od 2017. do kraja 2022. godine.