Kao rezultat dugogodišnje suradnje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i dionika područja doline rijeke Neretve, u sklopu projekta CREW, 15. srpnja 2021. godine, u Metkoviću je potpisan Sporazum o očuvanju i zaštiti doline rijeke Neretve s 20 potpisnika.

Sporazum je rezultat dosadašnje suradnje Javne ustanove s jedinicama lokalne samouprave s područja doline Neretve, Policijskom upravom dubrovačko-neretvanskom, Regionalnom razvojnom agencijom DUNEA, Hrvatskim šumama d.o.o., Hrvatskim vodama, vatrogasnim službama, udrugama Biom, Brkata sjenica i Baštinik, World Wide Fund for Nature, Udrufa za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti kao i prekograničnim institucijama poput Parka prirode Hutovo blato i Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar, nametnulo se potpisivanje predmetnog Sporazuma u svrhu daljnje koordinacije za očuvanje i zaštitu močvarnog područja i bioraznolikosti doline rijeke Neretve. Dionici imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih te njihovo iskustvo, mišljenje kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području svakako ima veliki utjecaj u predmetnom području doline rijeke Neretve.

Konferenciju je, prigodnim obraćanjem, otvorila ravnateljica Javne ustanove Marijana Miljas Đuračić, naglašavajući još jednom važnost i prirodno bogatstvo doline rijeke Neretve te njenu lokalnu, regionalnu, nacionalnu ali i međunarodnu važnost. Zbog svoje iznimne biološke važnosti, dolina rijeke Neretve prepoznata je kao ciljano područje projekta u kojoj će se primijeniti model zajedničkog pristupa poboljšanju, očuvanju i zaštiti ovog lokalnog, nacionalnog ali i međunarodno biološki važnog područja. Također je istaknula da Javna ustanova ulaže značajne i iznimne napore, ne samo u zaštitu i očuvanje svih prirodnih vrijednosti, nego i u njihovo aktivno upravljanje te održivo korištenje.

Prisutnima se, u ime Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, obratio Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode naglašavajući da je potpisivanje Sporazuma, u vidu dugoročne suradnje, učinkovit alat za daljnju borbu za očuvanje i zaštitu doline rijeke Neretve, koja je međunarodno prepoznata uvrštavanjem na Ramsarski popis močvarnih područja od međunarodne važnosti.

Župan Nikola Dobroslavić osvrno se na važnost koordinacije svih institucija u predmetnom Sporazumu kao i aktivnosti koje Javna ustanova provodi u sklopu djelokruga svog rada koji uključuje zaštitu, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode. Cijela županija je doista obdarena prirodnim vrijednostima, a posebno se to može reći za dolinu Neretve. To je bogatstvo koje moramo štititi. Također, moramo ih štititi na način da ne ometaju razvoj određenog područja i kvalitetu života sugrađana na tom području. Mislim da smo to dosada i postigli te sam siguran da ćemo to postizati i u budućnosti. Vrlo je važno da svi današnji potpisnici Sporazuma idu u istom smjeru. Naime, svima je jasno da se određeno područje i njegove vrijednosti ne mogu štititi samo na tom području te da je potrebna cjelovita zaštita, kazao je župan Dobroslavić.

Suradnja na projektnim kao i edukacijskim aktivnostima, stručnoj edukaciji, znanstveno-istraživačkim projektima i projektima monitoringa zaštićenih vrsta i staništa, ulaganje u infrastrukturu za prihvat posjetitelja, valorizacija i interpretacija zaštićenih prirodnih vrijednosti, suzbijanje krivolova, suzbijanje ilegalnih melioracija, suzbijanje ribokrivolova, ulaganje napora u ranu detekciju i spriječavanje nastajanja požara tršćaka, gašenje požara u zaštićenim područjima, uklanjanje otpada, požumljavanje, eradikacija invazivnih vrsta flore i faune, samo su neke od aktivnosti zastupljene kao sastavni dio sporazuma, odnosno iskazane u akcijskom planu dogovorenih aktivnosti s dionicima.

Sporazum je učinkovita mjera za oporavak, poboljšanje i očuvanje močvarnog područja kroz zajedničke inicijative svih javnih uprava, vodnogospodarskih službi, tvrtki, udruga i svih ostalih organiziranih teritorijalnih aktera. Sporazumi za očuvanje močvarnih staništa inovativna su metodologija za upravljanje istim jer se temelje na aktivnom sudjelovanju dionika. Prvi takav ugovor potpisao se u Francuskoj početkom 80-ih. Od tog trenutka i zbog postignutog uspjeha, ova se metoda uskoro proširirila i usvojila u cijeloj zemlji. Trenutno je u Francuskoj aktivno više od 150 sporazuma.

Kako bi se sudinici skupa uvjerili u prirodno bogatstvo doline rijeke Neretve, nakon uvodnih pozdrava prikazan je kratki film o bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobraznim vrijednostima doline rijeke Neretve, a predstavnica Regionalne razvojna agencije DUNEA Petra Popović predstavila je Europe Direct informativni centar čija je osnovna svrha približiti EU ljudima na terenu te pozvati građane na dijalog o budućnosti. Osim toga, predstavljen je i europski zeleni plan Europe budući je to jedan od glavnih europskih prioriteta.

Projekt CREW ima za cilj osigurati veću koordinaciju između različitih razina prostornog planiranja i nadležnih tijela za upravljanje močvarnim područjima, uz ograničavanje sukoba između pitanja očuvanja prirode i gospodarskih aktivnosti.

Projekt CREW sufinanciran je sredstvima Europske unije, točnije prekograničnog programa INTERREG Italija – Hrvatska ukupne vrijednosti 1.836.947,50 eura od čega su aktivnosti Javne ustanove 202.025,00 eura.