U sklopu projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve KK.06.1.2.02.0012 u prostorijama Udruge za osobe s invaliditetom Prijatelj iz Metkovića (UOSIM), 11. travnja 2019. godine, održana je edukacija za osobe s invaliditetom.

Radionica je jedna od aktivnosti partnera na projektu, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, čiji je glavni cilj održivo korištenje prirodne baštine doline Neretve sa svrhom doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini.

Cilj edukativne radionice za osobe s invaliditetom je poticanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom i podrška obrazovanja, odnosno pružanje edukacija za jačanje svijesti o zaštićenim dijelovima prirode uz umjetnički segment izradom suvenira, koji će se koristiti dalje kao promotivni materijal Projekta.

Uz ovodno predstavljanje projekta kao i djelokruga rada Javne ustanove, dvadesetak članova UOSIM-a, nakon predstavljanja kipara Darija Dodiga imalo je priliku upoznati se s materijalima (gips, kalupi…) potrebnim za izradu suvenira, koji će se koristiti kao promotivni materijali projekta (replike ptice leganj Caprimulgus europaeus, Linnaeus, 1758).

Članovi UOSIM-a izlijevali su kalup legnja, nakon sušenja gipsa rastavljali kalup, vadili reljef iz kalupa te nadzirali daljnji postupak sušenja u svrhu izrade što kvalitetnijeg novog promotivnog materijala projekta koji će se dodijeliti projektnim partnerima i suradnicima.