Kao nastavak provođenja aktivnosti projekta Change We Care, prekograničnog INTERREG programa Italija – Hrvatska, u Metkoviću je održan prvi sastanak partnera i upravljačkog odbora 18. i 19. lipnja 2019. godine. Javna ustanova jedna je od 11 partnera u projektu, koji obuhvaća ciljano područje delte rijeke Neretve.

Dvadesetak predstavnika partnerskih institucija iz Hrvatske i Italije iskoristili su zajedničko okupljanje kako bi raspravljali o financijskom izvještaju projekta, dosadašnjim utrošenim sredstvima i načinu podnošenja prvog izvješća o tijeku projekta. Osim toga, svaki se partner, nakon financijskog dijela sastanka, osvrnuo na svoje aktivnosti koje su u protekom razdoblju provedene kako je navedeno u prijavnom obrascu projekta.

Koji su daljnji koraci i aktivnosti za provođenje druge faze projekta bila je tema Upravljačkog odbora projekta koji, kao nadzorno tijelo, mora odobriti dosadašnje aktivnosti i poštivanje programskih smjernica za što efikasniji i prihvatljiviji tijek projekta.

Budući da je delta rijeke Neretve ciljano područje projekta Change We Care, sudionici sastanka imali su prilike obići zaštićeno područje posebnog rezervata Delta Neretve – Jugoistočnio dio kao i promatračnicu za ptice na brdu Galičak gdje su, uz stručno vodstvo Javne ustanove, saznali sve o posebnostima ovog Ramsarskog područja. Nakon terenskog obilaska, slijedio je izlet tradicionalnim neretvanskim prijevoznim sredstvom – lađom oko jezera Kuti, koje je predloženo za zaštitu u kategoriji posebnog rezervata -ornitološkog.

U cilju održavanja stabilnog stanja područja delte Neretve, Natura 2000 staništa i vrsta, izradit će Adaptacijski plan s mjerama prilagodbe bioraznolikosti delte Neretve na klimatske promjene.

Projekt Change We Care potiče usklađene i koordinirane akcije za prilagodbu klimatskim promjenama na prekograničnoj razini. Istražuje klimatske rizike s kojima se suočavaju priobalna i tranzicijska područja, koja pridonose boljem razumijevanju utjecaja klimatske varijabilnosti promjene na vodnim režimima. Ukupna vrijednost projekta je 2.700.780,00 eura, a Europska unija financira 2.295.663,00 eura.