Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na trećem transnacionalnom sastanku partnera projekta Održiva zaštićena područja kao ključna vrijednost za dobrobit ljudi (Sustainable protected areas as a key value for human well-being – GREENHEALTH) zajedno s dionikom na projektu – Centrom za rehabilitaciju Josipovac. Sastanak se  održao dana 22. i 23. svibnja 2024. godine u gradiću Carrick on Shannon (okrug  Leitrim) na sjeverozapadu Irske, a domaćin je bio irski partner – Sjeverna i zapadna regionalna skupština.

Nakon pozdravnog govora domaćina, održana je druga interegionalna edukativna radionica kojoj su prisustvovali predstavnici partnera i njihovi dionici. Nakon kratkog uvoda u radionicu slijedila je prezentacija predstavnika svih partnera vezano uz primjere dobre prakse upravljanja zaštićenim područjima u njihovim državama. Radionica je bila osmišljena na način da je predstavnik svakog partnera predstavljao primjer dobre prakse skupini sudionika koje su se izmjenjivale. Sudionici su  postavljali pitanja, na koje je predstavnik partnera odgovarao. Nakon toga, slijedila je interaktivna rasprava (okrugli stol) vezano za upravljanje i promociju zaštićenih područja širem krugu ljudi s ciljem poboljšanja njihovog općeg zdravlja i dobrobiti te povezivanju sa sektorom zdravstva kako bi osobe s određenim zdravstvenim poteškoćama mogle koristiti zaštićena područja.

Dionici projektnih partnera također su sudjelovali na radionici, stvarajući tako priliku za umrežavanje, razmjenu iskustava i učenje jedni od drugih s ciljem poboljšanja veza između zaštite bioraznolikosti i zdravlja i dobrobiti ljudi. Hrvatski dionik bio je predstavnik Centra za rehabilitaciju Josipovac s kojim je 22. travnja 2024. godine potpisan Sporazum o suradnji na projektu GREENHEALTH kojim je utvrđena suradnja u provođenju sastanaka, radionica i aktivnosti u zaštićenim područjima Dubrovačko-neretvanske županije kojima upravlja Javna ustanova.

Nakon druge interregionalne radionice održan je treći transnacionalni projektni sastanak kojem su prisustvovali partneri projekta GREENHEALTH.  Na sastanku su predstavnici partnerskih institucija raspravljali o dosadašnjim provedenim aktivnostima te su definirani i usklađivani budući projektni zadaci s ciljem kvalitetnijeg ispunjenja projektnih zaduženja svakog od partnera.

Dvodnevno druženje projektni partneri iskoristili su drugog dana za terenski obilazak, koji je započeo posjetom Društvenom centru Kinlough (okrug Leitrim). Djelatnici i suradnici Centra su sudionicima prezentirali svoje aktivnosti koje su jedan od primjera dobre prakse suživota ljudi te prirodnih i kulturnih vrijednosti. Nakon toga su sudionici  obišli dio zaštićenih područja i područja ekološke mreže oblasti Leitrim uz stručno vođenje.

Javna ustanova, u partnerstvu s Autonomnom zajednicom regije Murcia (Španjolska), Potkarpatskom regijom (Poljska), Sjevernom i zapadnom regionalnom skupštinom (Irska), Prešovska samoupravnom oblasti (Slovačka), Prirodnim rezervatom Kullaberg (Švedska), savjetodavnim partnerom Federacijom EUROPARC (Njemačka) i pridruženim partnerom Dubrovačko-neretvanskom županijom, kroz četiri iduće godine provodi aktivnosti jačanja bioraznolikosti regija Europske unije poboljšanjem upravljanja europskim zaštićenim područjima kroz jačanje veza te strateškom i operativnom suradnjom između zaštite bioraznolikosti i zdravlja i dobrobiti ljudi.

Cilj projekta GREENHEALTH je ojačati bioraznolikost regija Europske unije poboljšanjem  upravljanja zaštićenim područjima kao ključnom vrijednosti za dobrobit ljudi, kao i stvaranje veza između zdravstvenih i ekoloških politika i uključivanje inicijativa za ljudsko zdravlje u programe zaštićenih područja. Zaštićena područja u Europskoj uniji predstavljaju temeljni alat za očuvanje prirode i bioraznolikosti te pružaju višestruke koristi u uslugama ekosustava. Stoga je potrebno identificirati, odabrati te konačno prenijeti najbolju praksu među regijama.

Projekt GREENHEALTH započeo je 01. ožujka 2023. godine i traje do 31. svibnja 2027. godine, ukupne vrijednosti 1.745.776.00 EUR, od čega je 80% sufinancirano sredstvima Europske unije, program Interreg Europe (1.367.745,20 EUR). Za provedbu aktivnosti Javne ustanove predviđeno je 139.670,00 EUR.