Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije bila je domaćin drugog transnacionalnog sastanka partnera projekta Održiva zaštićena područja kao ključna vrijednost za dobrobit ljudi (Sustainable protected areas as a key value for human well-being – GREENHEALTH) koji se održao 22. i 23. studenog 2023. u Studentskom centru u Dubrovniku kao i putem Internet platforme.

Prisutne je uvodno pozdravio u ime Dubrovačko-neretvanske županije v.d. pročelnik Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Silvio Markota, naglašavajući važnost urbane zelene infrastrukture budući da ista pozitivno utječe na tjelesno i mentalno zdravlje ljudi. Zelene površine u gradovima imaju značajan korisni učinak hlađenja i u okolnom izgrađenom okolišu budući da toplinski valovi povezani s klimatskim promjenama nose niz zdravstvenih rizika. Zelene urbane površine usto omogućavaju tjelesnu aktivnost i opuštanje te su utočište od buke.

Nakon uvodnog dijela, održala se Prva transnacionalna radionica učenja kojoj su prisustvovali predstavnici partnera i njihovi dionici. Nakon kratkog uvoda uslijedio je rad u grupama na kojima su partneri odgovarali na pitanja o upravljanju i promociji svojih zaštićenih područja širem krugu ljudi s ciljem poboljšanja njihovog općeg zdravlja i dobrobiti te povezivanju sa sektorom zdravstva kako bi osobe s određenim zdravstvenim poteškoćama mogle koristiti zaštićena područja koja su pod upravljanjem javnih institucija. Po završetku rada u grupama, uslijedile su prezentacije predstavnika svih partnera vezano uz primjere dobre prakse upravljanja zaštićenim područjima.

Drugi transnacionalni projektni sastanak kojem su prisustvovali partneri projekta GREENHEALTH, održan je nakon prve transnacionalne radionice. Na sastanku su predstavnici partnerskih institucija raspravljali o dosadašnjim provedenim aktivnostima te su definirani i usklađivani budući projektni zadaci s ciljem kvalitetnijeg ispunjenja projektnih zaduženja svakog od partnera.

Dvodnevno druženje projektni partneri iskoristili su drugog dana za terenski obilazak dijela zaštićenih područja i područja ekološke mreže Dubrovačko-neretvanske županije posjetom uz stručno vođenje značajnom krajobrazu Konavoski dvori kao i području ekološke mreže Sniježnica i Konavosko polje, koji je jedan od primjera dobre prakse suživota ljudi te prirodnih i kulturnih vrijednosti. Osim značajnog krajobraza, sudionici su posjetili i Sokol grad, špilju Šipun te Zavičajni muzej Konavala.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u partnerstvu sa Autonomnom zajednicom regije Murcia (Španjolska), Potkarpatskom regijom (Poljska), Sjevernom i zapadnom regionalnom skupštinom (Irska), Prešovska samoupravnom oblasti (Slovačka), Prirodnim rezervatom Kullaberg (Švedska), savjetodavnim partnerom Federacijom EUROPARC (Njemačka) i pridruženim partnerom Dubrovačko-neretvanskom županijom, kroz četiri iduće godine provodi aktivnosti jačanja bioraznolikosti regija Europske unije poboljšanjem upravljanja europskim zaštićenim područjima kroz jačanje veza te strateškom i operativnom suradnjom između zaštite bioraznolikosti i zdravlja i dobrobiti ljudi.

Cilj projekta GREENHEALTH je ojačati bioraznolikost regija Europske unije poboljšanjem  upravljanja zaštićenim područjima kao ključnom vrijednosti za dobrobit ljudi, kao i stvaranje veza između zdravstvenih i ekoloških politika i uključivanje inicijativa za ljudsko zdravlje u programe zaštićenih područja. Zaštićena područja u Europskoj uniji predstavljaju temeljni alat za očuvanje prirode i bioraznolikosti te pružaju višestruke koristi u uslugama ekosustava. Stoga je potrebno identificirati, odabrati te konačno prenijeti najbolju praksu među regijama.

Projekt GREENHEALTH započeo je 01. ožujka 2023. godine i traje do 31. svibnja 2027. godine, a ukupna vrijednost iznosi 1.745.776.00 EUR, od čega je 80% sufinancirano sredstvima Europske unije, program Interreg Europe (1.367.745,20 EUR). Za provedbu aktivnosti Javne ustanove predviđeno je 139.670,00 EUR.