U delti rijeke Neretve otvorene promatračnice za ptice

Na brdu Galičak na Ušću Neretve jučer su otvorene promatračnice za ptice, koje je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije izgradila sredstvima zajma Svjetske banke u iznosu od 1.150.000,00 kn, u sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP).

Promatračnice je otvorio župan Nikola Dobroslavić, a svečanom otvaranju su nazočili i predstavnici resornog ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Turističke zajednice DNŽ, lokalne samouprave, ali i turističkih i gospodarskih subjekata te udruga s područja delte Neretve.

Župan Dobroslavić naglasio je kako Dubrovačko-neretvanska županija obiluje vrijednom prirodnom baštinom, koju smo dužni čuvati. Isto tako, dodao je kako je naša dužnost i te vrijedne prirodne prostore staviti u funkciju, naučiti održivo koristiti, a na korist naših ljudi i razvoja, posebice turizma. To treba biti turizam koji se bazira na promociji održivog razvoja prirodnih vrijednosti, a u tom smislu tu je i turizam promatranja ptica, koji mora biti temelj razvoja turizma naše županije, zaključio je župan Dobroslavić.

Ravnatelj Javne ustanove Ivica Grilec istaknuo je kako se izgradnja promatračnica nametnula kao jedna od prioritenih zadaća Javne ustanove, a obzirom na brojnost i raznolikost ptičjih vrsta delte rijeke Neretve. Također, ravnatelj Grilec kazao je i kako su promatračnice namijenjene svim zaljubljenicima u prirodu jer je jedan od glavnih ciljeva projekta senzibiliziranje najšire javnosti za promociju prirodnih vrijednosti, a kroz poticanje održivog razvoja i korištenja prirodne baštine, posebice selektivnih oblika turizma kao što je turizam promatranja ptica, odnosno birdwatching.

Nazočnima se obratio i direktor Turističke zajednice DNŽ Vladimir Bakić, kazavši pritom kako se turističkim biserima naše županije dodaju još dva, a da Turistička zajednica DNŽ podržava sva daljnja nastojanja u tom smjeru. Direktor TZ DNŽ Bakić naglasio je i kako se razvoj ovakvog oblika turizma uklapa u Strategiju razvoja DNŽ, ali i u Strategiju razvoja delte Neretve te samim time i u već zadane ciljeve razvoja turizma naše županije

Voditeljica Službe zaštite prirode Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vlatka Gulan Zetić istaknula je kako je ovaj projekt primjer dobre suradnje, ali i kako Fond namjera i dalje subvencionirati projekte u zaštiti prirode te Javnim ustanovama tako pomoći da lakše provedu ovakve projekte.

Koordinator NIP projekta u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mario Josić istaknuo je da ovo nije samo puko građenje, već realizacija puno većeg i značajnijeg projekta – projekta popularizacije ciljnih vrsta ptica te ciljnih vrsta i stanišnih tipova. Koordinator Josić rekao je i kako je uvjeren da će ovaj novi sadržaj biti uspješno uključen u turističku ponudu, ali i iskorišten u svrhu edukacije, posebice djece, a što sve otvara velike prilike i izazove Javnoj ustanovi.

Naime, uspostava promatračnica za ptice na području delte rijeke Neretve projekt je Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Glavnina projektnih aktivnosti financirana je zajmom Svjetske banke u iznosu od gotovo milijun i 200 tisuća kuna, u sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP). Izradu projektne dokumentacije u iznosu od gotovo 44 tisuće kuna financirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Glavni cilj projekta je poticanje na održivo korištenje prirodnih dobara te time očuvanje povoljnog stanja prirodnih staništa i ciljnih vrsta ptica u području ekološke mreže Delta Neretve. Navedeno područje predstavlja jedinstven ekološki i krajobrazni predjel u Republici Hrvatskoj. Uz brojne specifičnosti odlikuje ga iznimno atraktivan ptičji svijet s više od 300 zabilježenih vrsta.