Priroda Dalmacije

Održana trening radionica “Zaštita prirode i aktivni turizam”

U sklopu projekta „Priroda Dalmacije“, djelatnice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije, sudjelovale su na trening radionici „Zaštita prirode i aktivni turizam“ koja se održala u Vrlici, 10. studenog 2015.

U svrhu unaprjeđenja suradnje sektora zaštite prirode i sektora aktivnog turizma sudionici su se okupili kako bi promicali održivu upotrebu prirodnih dobara. Također, radionice su osmišljene kako bi doprinijele jačanju kapaciteta vodiča aktivnog turizma vezano za tematiku zaštitu prirode. Tako su čuli predavanja o bioraznolikosti Dinarida i Jadrana, upoznali se s etikom ponašanja i boravka u prirodi kroz principe „Ne ostavljanja tragova“ te osnovama kartografije.

Vodiči su prepoznali važnost ovakve vrste edukacije s ciljem podizanja ekološke svijesti ali i bogaćenja njihove turističke ponude. Vrlo pozitivna ocjena provedenih trening radionica ukazuje na potrebu daljnje edukacije i suradnje jer samo zajedničkim radom oba sektora može se ostvariti očuvanje prirodne i kulturne baštine, ekonomska dobit lokalne zajednice ali i zadovoljstvo sve zahtjevnijih aktivnih gostiju.

Priroda Dalmacije