Treća radionica s dionicima – prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na području Delte Neretve

U sklopu izrade prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na području Delte Neretve, održana je treća, ujedno i zadnja radionica s dionicima u Domu kulture u Pločama, 14. lipnja 2017. Radionica je organizirana u suradnji s Udrugom BIOM i Pučkim otvorenim učilištem u Pločama.

Uvodni pozdrav u ime Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije prisutnima je uputio ravnatelj Ivica Grilec, a radionici su između ostalih prisustvovali predstavnici jedinica lokalne samouprave, Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, lokalnih udruga, Poljoprivredno-savjetodavne službe, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD-ova), Turističke zajednice i MUP-a. Pored navedenih instutucija, radionici su također prisustvovali predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE) kao i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP).

Stručni suradnik Javne ustanove Dubravko Dender upoznao prisutne s rezultatima i aktivnostima prethodnih radionica održanih u Metkoviću (gdje su definirane vrijednosti i prijetnje navedenog područja u svibnju 2016.) i Opuzenu (gdje su definirane dodatne aktivnosti za uspješno upravljanje navedenog područja u prosincu 2016.) kao i s fazama procesa izrade prijedloga Plana upravljanja, koje su do ovog trenutka provedene.

Tijekom drugog dijela radionice, radom u grupama, sudionici su imali priliku, uvažavajući dosadašnje iskustvo i poznavanje spomenutog područja, sudjelovati u zonaciji zaštićenih područja delte Neretve (posebni rezervati ornitološki Pod Gredom, Orepak i Prud, posebni rezervat ihtiološko-ornitološki Delta Neretve – jugoistočni dio i dva značajna krajobraza Modro oko i jezero Desne te Predolac-Šibenica). Zonacija podrazumijeva podjelu prostora prema ciljevima zaštite i potrebama korištenja prilikom čega se određuju i smjernice za planiranje korištenja određenog područja.

Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delte Neretve strateški je dokument kojim se utvrđuje svrha područja ekološke mreže, stanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti potrebne za ostvarenje ciljeva i pokazatelji učinkovitosti upravljanja.

Plan upravljanja izrađuje se kroz uključivanje lokalnog stanovništva i svih ostalih dionika, kako bi se smjernice upravljanja odredile uvažavajući potrebe svih dionika i lokalnog stanovništva. Cilj je odrediti zajedničku viziju, ciljeve upravljanja i očuvanja zaštićenog područja, područja ekološke mreže i konkretne aktivnosti koje trebaju biti provedene u Delti Neretve sljedećih deset godina.

Rezultati prikupljeni tijekom zadnje radionice, koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delte Neretve.