Objave

Sastanak u Županiji - Zoniranje Malostonskog zaljeva

Održan prvi u nizu sastanaka za potrebe zoniranja Malostonskog zaljeva u sklopu izrade Plana upravljanja za zaštićeno područje i područje ekološke mreže Malostonski zaljev