Objave

Dan planeta Zemlje

Lastin rep (Papilio machaon)

Istraživanjem leptira na Srđu, dubrovački gimnazijalci obilježili Dan planeta Zemlje (22. travnja)

Čišćenje ušća rijeke Neretve

Na ušću Neretve obilježen Dan planeta Zemlje – skupljanje otpada i uklanjanje stranih (alohtonih) biljnih vrsta