Objave

Lastin rep (Papilio machaon)

Istraživanjem leptira na Srđu, dubrovački gimnazijalci obilježili Dan planeta Zemlje (22. travnja)

Čišćenje ušća rijeke Neretve

Na ušću Neretve obilježen Dan planeta Zemlje – skupljanje otpada i uklanjanje stranih (alohtonih) biljnih vrsta