Objave

Novi rođendan za jedinku glavate želve – Dante Putnik nakon Splita nastavlja svoj put prema oporavilištu u Puli

uklanjanje uginule glavate želve

Postupanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja