Objave

Usluga istraživanja utjecaja zaslanjenja na bioraznolikost (vidra – Lutra lutra) u delti Neretve u sklopu projekta SeCure

Usluga održavanja i čišćenja postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaza i kretanja

Usluga uklanjanja pajasena i okolne vegetacije za potrebe projekta LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj

Usluga provođenja akcija čišćenja u sklopu projekta „Plastic free zone”- Zaštićena područja Dubrovačko-neretvanske županije bez plastike za zdravije i zelenije sutra

Projekt Centar Majkovi

Usluga izrade arhitektonskog stanja zgrade i geotehnički istražni radovi za centar zaštite i očuvanja kornjača u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Usluga izrade arhitektonskog stanja zgrade i geotehnički istražni radovi

Usluga kartiranja slatkovodnih staništa i bioraznolikosti jezera Kuti te Modrog oka i jezera Desne

Usluga prikupljanja podataka i uspostava prekogranične platforme Italija-Hrvatska za praćenje podataka ekosustava u močvarnim područjima u sklopu projekta Crew

Usluga održavanja i čišćenja postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaza i kretanja