Objave

Ušće Neretve

Izvješće o javnoj raspravi za Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve 2022. – 2031

Javno izlaganje Prijedloga plana upravljanja u Metkoviću

U Metkoviću održano javno izlaganje Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve

Ušće Neretve_arhiv Javne ustanove

Obavijest o Javnom uvidu i izlaganju Prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve

Riječna kornjača (Mauremys rivulata)

Usvojen Plan upravljanja riječnom kornjačom (Mauremys rivulata) – prvi u nizu planova upravljanja ugroženim strogo zaštićenim vrstama

rad po grupama

Treća radionica s dionicima – prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na području Delte Neretve