Objave

Održana četvrta interna radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže otoka Korčule

Održana peta radionica za dionike u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićeno područje i područje ekološke mreže Malostonski zaljev