Objave

Uklanjanje inazivne strane vrste raznolisni krocanj u Kutima

Uklanjanje strane invazivne vrste vodenog bilja raznolisni krocanj u pilot području jezero Kuti i pristupnim kanalima

Čišćenje ušća rijeke Neretve

Na ušću Neretve obilježen Dan planeta Zemlje – skupljanje otpada i uklanjanje stranih (alohtonih) biljnih vrsta