Objave

Učenici osnovne škole Blato na Korčuli u posjetu zaštićenim spomenicima parkovne arhitekture – platanama u Trstenom

Požar na platani u vrtu u Trstenom

Jednostavna nabava usluge – Usluga sanacije i pregleda dviju platana u Trstenom

sanacija platane

Sanirane platane u Trstenom