Objave

Treća dionička radionica

Održana treća dionička radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže poluotoka Pelješca

rad po grupama

Treća radionica s dionicima – prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na području Delte Neretve