Objave

Učenici osnovne škole Blato na Korčuli u posjetu zaštićenim spomenicima parkovne arhitekture – platanama u Trstenom