Objave

Područje ekološke mreže HR2001203 Izvor špilja kod Jurjevića

Utvrđivanje stanja podzemnih područja ekološke mreže (8310) Gorska jama kod Janjine i Izvor špilja kod Jurjevića na poluotoku Pelješcu

Kolombatovićev dugoušan (Plecotus kolombatovici)

Provedeno istraživanje šišmiša na cijelom teritoriju Dubrovačko-neretvanske županije

Ulomci ručki i trbuha prapovijesnih posuda, srednnje brončano doba (1900 - 1300 g.pr.Kr.)

Istražujući špilje na Pelješcu pronađeno je novo arheološko nalazište

Speleološka istraživanja na Pelješcu u sklopu projekta Tajne podzemnog svijeta Općine Ston

Istraživanjem špilje Deveterice započela istraživanja speleoloških objekata Općine Ston