Objave

Održana radionica u sklopu projekta Uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak (Callinectes sapidus)

Održan prvi koordinacijski sastanak u sklopu projekta uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak (Callinectes sapidus)

Započeo projekt uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak (Callinectes sapidus)

Obrvan mužjak, solana Ston

Započelo istraživanje populacija endemske ribe obrvan na području Dubrovačko-neretvanske županije