Objave

Jednostavna nabava usluge – Usluga sanacije i pregleda dviju platana u Trstenom

Nabava usluge – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju platoa pod platanom na Brsaljama i provođenje aktivnosti revitalizacije i sanacije

sanacija platane

Sanirane platane u Trstenom