Objave

Dječji vrtić na terenskoj nastavi

Dječji vrtić Mala kuća iz Mokošice na terenskom obilasku lokvi u posebnom herpetološkom rezervatu Lokve u Majkovima

Potpisivanje Sporazuma Majkovi

Potpisan Sporazum o partnerstvu za uspostavu Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Riječna kornjača (Mauremys rivulata)

Usvojen Plan upravljanja riječnom kornjačom (Mauremys rivulata) – prvi u nizu planova upravljanja ugroženim strogo zaštićenim vrstama

Radionica u Majkovima

U Slanome i Majkovima održane radionice za djecu Upoznajmo riječnu i barsku kornjaču