Objave

Prva radionica za dionike za zaštićena područja i područja ekološke mreže poluotoka Pelješca

Održana 2. radionica za potrebe izrade planova upravljanja invazivnom stranom vrstom crvenouha kornjača

Mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus_arhiva NP Mljet)

Održana 2. radionica za potrebe izrade planova upravljanja invazivnom stranom vrstom mungos

Javni poziv za nabavu usluga organizacije edukacija za osobe s invaliditetom u sklopu projekta (KK.06.1.2.02.0012) „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“