Objave

Dječji vrtić na terenskoj nastavi

Dječji vrtić Mala kuća iz Mokošice na terenskom obilasku lokvi u posebnom herpetološkom rezervatu Lokve u Majkovima

Praćenjem do očuvanja – održana radionica za zaštitu ciljnih vrsta slatkovodnih riba

Praćenjem do očuvanja – održana radionica za zaštitu ciljnih vrsta slatkovodnih riba

Najava pete dioničke radionice u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže poluotoka Pelješca

Radionica u Majkovima

U Slanome i Majkovima održane radionice za djecu Upoznajmo riječnu i barsku kornjaču

Treća dionička radionica

Održana treća dionička radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže poluotoka Pelješca