Objave

Međusektorska radionica o održivim ribolovnim praksama u staništima riječne kornjače u sklopu projekta LIFE for Mauremys

Edukativna radionica LIFE CONTRA Ailanthus

Održana edukativna radionica uklanjanja u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Održana radionica za razvoj Smjernica za restauraciju i upravljanje mediteranskim antropogenim lokvama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

MEKOUSNA PASTRVA (Salmothymus obtusirostris_ Aljosa Duplic (Arhiv MZOE)

Kako očuvati mekousnu pastrvu u Delti Neretve?