Objave

Održana sjednica Stožera civilne zaštite Grada Korčule temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara