Objave

Poslušaj glas prirode – u Splitu održana promocija projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

Dan zaštite prirode na Baćinskim jezerima

Predškolci obilježili Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj na Baćinskim jezerima

Dan zaštite prirode 2022.

Javna ustanova priključila se proslavi Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Parku Maksimir

Sudionici seminara 2019.

Djelatnice Javne ustanove sudjelovale na XIX. Godišnjem seminaru čuvara prirode 2019. godine

Posjet Platani (Platanus orientalis L.) u Trstenom

Skup ravnatelja županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode